Statuten
Huishoudelijk Reglement
Wedstrijdreglement

Richtlijn op tijd spelen
Procedure niet-afmelden

Het verenigingsjaar loopt van 1 Augustus t/m 31 Juli (artikel 2 van de statuten)

Zoals wettelijk geregeld zal het lidmaatschap stilzwijgend verlengd worden, indien men niet 4 weken voor 31 Juli het lidmaatschap schriftelijk beeindigt. 


Aanmeldingsformulier
Contributie: € 45,= per persoon voor het hele seizoen
Kortingsregeling voor dubbelleden wordt bij BC Culbertson niet gehanteerd.
De leden worden verzocht dit voor eind September over te maken op
bankrekening NL84RABO0120360217 tnv Penningmeester BC Culbertson te Geldrop.


Update: